Funcionalitat de Maxímetre

Seguir

En aquest article, aprendrem com utilitzar la funció de Maxímetre.

Contingut d'aquest article:

Introducció

Aquesta funció permet la visualització de la potència instantània mitjana per a un període de temps específic. Simula la càrrega calculada pel comptador fiscal. Aquest període depèn de la freqüència d'obtenció de mostres utilitzada pel vostre país.

Exemples:

  • Espanya: Mostrejant cada 15 minuts, la demanda màxima mostra la potència mitjana en 15 minuts. És el resultat de multiplicar l'energia activa en 15 minuts per 4.
  • França: Mostrejant cada 10 minuts, la demanda màxima mostra la potència mitjana en 10 minuts. És el resultat de multiplicar l'energia activa en 10 minuts per 6.
  • Regne Unit: Mostrejant cada 30 minuts, la demanda màxima mostra la potència mitjana en 30 minuts. És el resultat de multiplicar l'energia activa en 30 minuts per 2.

Screenshot_-_2019-07-09T105553.108.png

Freqüències disponibles

Les freqüències disponibles en aquesta pantalla són les que heu configurat a la secció de Preferències de la Plataforma (Configuració -> Preferències).

Pot anar des de 5 minuts fins a mensual.

Screenshot 2023-11-02 at 17.31.15.png

Fonts d'energia disponibles

Les fonts d'energia disponibles per defecte són electricitat, gas i aigua. No obstant això, aquestes són totes les fonts disponibles amb el paràmetre de consum associat:

  • Electricitat - 402
  • Gas - 420
  • Aigua - 901
  • Energia tèrmica (calefacció) - 802
  • Electricitat produïda - 452

La limitació de les fonts d'energia depèn de la capacitat d'afegir subministraments i preus a la font d'energia a la plataforma.

Recordeu que podeu activar fàcilment noves Fonts d'Energia (que tinguin cost) anant a Configuració -> Preferències.

Screenshot 2023-11-02 at 17.24.25.png

* En cas que vulgueu comprovar el cost d'una font d'energia que no estigui disponible actualment, envieu un correu electrònic al nostre Equip de Suport: support.energy@spacewell.com

 

Pre-requisits

1. Només funciona si les dades estan acumulades (sense importar la freqüència) o si les dades són discretes cada 15 minuts.

2. Per mostrar les dades en aquesta pantalla, heu de tenir configurats subministraments i preus. (Més informació aquí).

3. Per visualitzar un grup, el paràmetre de demanda màxima ha d'estar definit en el grup. Aquesta informació es pot configurar a Configuració -> ubicacions -> informació del grup -> Paràmetres.

Screenshot_-_2019-12-24T112939.375.png

Com funciona?

1. Seleccioneu els dispositius o grups que voleu analitzar.

2. Seleccioneu les dates que voleu visualitzar.

3. Feu clic a "Actualitzar."

Peak_demand_DEXMA.gif

Exportar les dades

Les dades es poden exportar en format Excel i el gràfic es pot desar com a imatge.

Trobeu que l'article ha estat útil?