Noves tarifes d'Espanya - Circ 3/2020

Seguir

En aquest article, aprendràs tot el que necessites saber sobre la configuració de les noves tarifes a la plataforma. Seccions de l'article:

 

 

Introducció a les noves tarifes

El 01/06/2021 es va aplicar un canvi al sistema tarifa espanyol. Per poder veure un resum de les noves tarifes et recomanem:

 

Requisits

 • Per poder calcular el cost del consum, serà necessari disposar de dades d'energia activa amb freqüència horària o quart-horària.
 • Per poder calcular la penalització d'energia reactiva, serà necessari disposar de dades d'energia reactiva inductiva i capacitiva. És a dir, tenir els paràmetres 404 i 408 acceptats al dispositiu.

 

Estructures tarifàries integrades a la plataforma

A la plataforma trobaràs les següents tarifes:

 • 2.0 (TD, TDA o TDVE)
 • 3.0 (TD, TDA o TDVE) - Balears
 • 3.0 (TD, TDA o TDVE) - Canàries
 • 3.0 (TD, TDA o TDVE) - Península
 • 6.1 (TD, TDA o TDVE) - Balears
 • 6.1 (TD, TDA o TDVE) - Canàries
 • 6.1 (TD, TDA o TDVE) - Península
 • 6.2 (TD, TDA o TDVE) - Balears
 • 6.2 (TD, TDA o TDVE) - Canàries
 • 6.2 (TD, TDA o TDVE) - Península
 • 6.3 (TD, TDA o TDVE) - Balears
 • 6.3 (TD, TDA o TDVE) - Canàries
 • 6.3 (TD, TDA o TDVE) - Península
 • 6.4 (TD, TDA o TDVE) - Balears
 • 6.4 (TD, TDA o TDVE) - Canàries
 • 6.4 (TD, TDA o TDVE) - Península

Com configurar les noves tarifes?

Si mai has configurat un preu, et recomanem que abans de seguir amb aquest article, li donis una ullada a com es configura un preu des de zero. Si ja saps configurar un preu, segueix llegint!

Primer, s'ha de seleccionar l'estructura tarifària correcta:

DEXMA_Newtariffs_01.png

Dins de la secció d'Espanya, trobaràs totes les tarifes mencionades a l'apartat anterior. Totes contenen al seu nom TD, TDA o TDVE.

Un cop seleccionada la tarifa, t'expliquem a continuació com seleccionar l'estratègia de facturació de:

 

Consum

En aquest apartat és possible seleccionar una facturació del consum (kWh) d'acord amb l'estructura tarifaria (seguint un cost fix per període) o amb indexació a pool (mercat lliure). L'únic canvi entre les noves tarifes i les antigues és el coeficient de pèrdues per als preus indexats, disponible a l'aplicació de preus indexats.

DEXMA_Newtariffs_02.png

 

 

 

Potència contractada

En aquesta secció s'ha d'elegir l'opció “Per períodes” perquè correspongui amb l'estratègia de facturació de les noves tarifes:

DEXMA_Newtariffs_03.png

 

Nota. Les tarifes 2.0TD tenen 2 períodes de potència, però 3 períodes de consum.

Per configurar la potència contractada a la plataforma per només dos períodes, s'ha creat una correlació entre els períodes de consum i els de potència, de la següent manera:

 

Períodes de consum 

Períodes de potència

P1

P1’ 

P2

P1’

P3

P2’

 

Seguint la taula, s'haurà de configurar en els períodes 1 i 2 el valor del període de potència 1 i en el període 3 el valor del període de potència 2. La potència contractada es determina en crear els contractes, explicat en el següent apartat de l'article.

 

Excés de potència activa

Existeixen dues estratègies noves d'excés de potència per a Espanya i s'apliquen depenent del tipus de mesura del comptador fiscal:

 • Fórmula simple (Circ 3/2020, Comptadors tipus 4 i 5). Aquesta fórmula es calcula amb els valors del maxímetre per períodes, és a dir, es busca el valor màxim de tot el període (P1, Pn…) en el període de facturació i s'aplica la fórmula per calcular la penalització d'aquest període (P1, Pn…). Posteriorment, se sumen totes les penalitzacions.

DEXMA_Newtariffs_04.png

 • Fórmula complexa (Circ 3/2020, Comptadors tipus 1, 2 i 3). Aquesta fórmula es calcula amb els valors quart-horaris dins de cada període. La fórmula inclou uns coeficients que depenen del tipus de tarifa (2.0, 3.0 i 6.X).

DEXMA_Newtariffs_08.png

 

Nota. Només apareixen aquestes opcions al llistat d'estratègies a seleccionar si s'ha seleccionat prèviament una de les noves estructures tarifaries (2.0 TD, 3.0 TD o 6.X TD).

Nota. Si no disposes de dades quart-horàries, es calcularà igualment l'excés de potència mitjançant la fórmula complexa, però serà una aproximació. Excés d'energia reactiva

Existeix una única estratègia nova d'excés de Reactiva (denominada “Exceso reactiva - (Circ 3/2020)” a la plataforma), aplicada a cada tarifa de la següent manera:

 

2.0 (TD, TDA o TDVE)

No aplica

3.0 (TD, TDA o TDVE)

Aplica només penalització de reactiva inductiva als períodes de P1 a P5.

6.1/6.2/6.3/6.4 (TD, TDA o TDVE)

Aplica:

 • Penalització de reactiva inductiva als períodes de P1 a P5
 • Penalització de reactiva capacitiva al període P6

 

S'utilitzaran els paràmetres d'energia reactiva inductiva i reactiva capacitiva per calcular les penalitzacions de reactiva de la següent forma:

 • Períodes P1 a P5: es buscarà que (Inductiva - Capacitiva) > 0 per calcular la penalització.
  • Per al càlcul del cosinus de PHI en períodes P1 a P5, s'utilitza la següent fórmula: DEXMA_Newtariffs_10.png      DEXMA_Newtariffs_09.png
 • Període P6: es buscarà que (Inductiva - Capacitiva) < 0 per calcular la penalització. (només aplica a les tarifes 6.X TD, TDA o TDVE)
  • Per al càlcul del cosinus de PHI al període P6, s'utilitza la següent fórmula:DEXMA_Newtariffs_11.png         DEXMA_Newtariffs_09.png

Un cop s'ha calculat el cos(PHI), l'excés de reactiva inductiva pels P1-P5 i l'excés de reactiva capacita pel P6, es calculen de la següent forma:

DEXMA_Newtariffs_12.pngDEXMA_Newtariffs_13.png

Nota. Si no tens dades de reactiva capacita, et recomanem que utilitzis la penalització de reactiva del cos (phi), que no requereix aquest paràmetre. Si tens una tarifa 6.1 TD, TDA o TDVE, necessitaràs disposar d'aquest paràmetre o la penalització de reactiva serà aproximada. 

 

 

Com configurar els nous contractes amb les noves tarifes?

Si mai has configurat un preu, et recomanem que abans de seguir amb aquest article, li donis una ullada a com es configura un preu des de zero. Si ja saps configurar un preu, segueix llegint!

Els contractes per a les noves tarifes es configuren de la mateixa forma que per a les antigues, tot i que hi ha alguna particularitat a tenir en compte:

 

2.0 TD, TDE, TDVE

Para aquesta tarifa s'ha de configurar la potència contractada del període 1 per als períodes 1 i 2. La potència contractada del període 2 per al període 3.

DEXMA_Newtariffs_06.png

La part blava correspon a la potència contractada del període 1. La part vermella correspon a la potència contractada del període 2. Aquesta és la taula d'equivalències entre els períodes de consum i els períodes de potència:

Períodes de consum

Períodes de potència

P1

P1’ 

P2

P1’

P3

P2’

 

3.0 TD, TDE, TDVE

Para aquesta tarifa, només s'ha de tenir en compte que s'ha de desactivar la penalització de reactiva per al període 6:

DEXMA_Newtariffs_07.png

 

6.1/6.2/6.3/6.4 TD, TDE, TDVE

Para aquesta tarifa, no hi ha cap element que s'hagi de tenir en compte per a configurar els contractes. 

 

Com actualitzar els contractes elèctrics de forma massiva?

Si necessites actualitzar els preus de forma massiva, pots seguir aquest procediment:

 • Crear els nous preus a través de la interfície, com s'ha explicat al llarg d'aquest article. 
 • Descarrega't la configuració massiva del compte (tan sols disponible per a superadministradors).
 • Omple l'Excel de configuració massiva afegint els nous contractes amb la comercialitzadora, tenint en compte els punts explicats als apartats anteriors.
 • Envia l'Excel al teu agent assignat o a l'equip de suport, que actualitzarà el teu compte ràpidament.

Trobeu que l'article ha estat útil?