Obtenir dades de DATADIS

Seguir

En aquest article trobaràs informació sobre DATADIS i com obtenir les dades de DATADIS a la teva Plataforma de Gestió Energètica:

Què és DATADIS?

DATADIS és una solució digital que permet un accés gratuït, segur i neutral per a cada consumidor a les dades del seu consum elèctric. Una plataforma creada per totes les empreses de distribució elèctrica d'Espanya.

Com registrar-se a DATADIS?

Per registrar-se cal anar a la pàgina web de DATADIS i anar a la secció de Registre. És el propietari del o dels CUPS el que s'ha de registrar a la plataforma.

Un cop seguits els passos indicats a la plataforma i registrats, s'obté un usuari i contrasenya per accedir a les dades de DATADIS. Aquestes dades cal guardar-les ja que seran necessàries més endavant.

Un cop registrats ja es pot accedir a les dades de DATADIS a la següent pàgina Accedir.

Autorització per accedir a les dades de DATADIS

Per donar compliment a la normativa vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal ens veiem obligats a requerir una autorització del titular del punt de subministrament per continuar oferint el servei de captació de dades de la plataforma DATADIS.

Atès que treballem amb Axon Time com a proveïdor del servei de connexió a Datadis, serà necessari en aquest cas atorgar permís a Axon Time per poder continuar gaudint del servei de Datadis a la plataforma.

Per generar aquesta autorització, serà necessari que l'usuari propietari de les dades segueixi els següents passos:

 1. Accedir, a la plataforma DATADIS, a l'apartat "Els meus subministraments", pestanya "Usuaris que he autoritzat"
 2. Fer clic al botó "Autoritzar nous usuaris"
 3. Indicar el NIF d'Axon Time "B65217531" i les dates de vigència* i seleccionar "A tots els meus CUPS" o "Només alguns CUPS", indicant els CUPS a autoritzar.

*Seleccionar des del dia en què es realitzi l'autorització fins al dia màxim permès (2 anys des de la data inicial)

Tan aviat com siguem autoritzats, procedirem a restablir el servei de captació de dades de DATADIS.

Notes:

 • El procés d'autorització no és instantani. Axon revisarà les autoritzacions 1 cop per dia (dia laborable)
 • Les autoritzacions que es fan directament a través de Datadis s'han de renovar cada 2 anys (Datadis envia un correu electrònic recordatori)
 • La data d'inici de l'autorització ha de ser el dia actual, si es vol començar a rebre dades immediatament. Això no implica que no es puguin obtenir dades anteriors a aquesta data - és simplement la data d'inici de l'autorització.
 • Per als concentradors JA REGISTRATS. Un cop s'hagi donat l'autorització i hagi passat com a molt 1 dia laborable, haurien de tornar a rebre dades, i es recuperaran les dades del període en falta.

Com registrar un concentrador DATADIS a la Plataforma

Per començar a obtenir dades de DATADIS a la teva plataforma de gestió energètica segueix els passos següents:

 1. Accedeix a la plataforma SGE amb el teu usuari i contrasenya
 2. Ves a la secció de Configuració:
  dexma-addinganAcuLink710-1.png
 3. Al menú de l'esquerra selecciona Concentradors i a continuació Registrar un nou concentrador:
  dexma-addingAcuLink710-2.png
 4. Selecciona el concentrador Datadis:
  mceclip1.png
 5. Emplena els següents camps:
 • Nom: Escriu un nom distintiu per al teu concentrador
 • Usuari: NIF del propietari del CUPS
 • NIF de l'autoritzador: NIF del propietari del CUPS
 • Contrasenya: XXXX
 • CUPS: Escriu el CUPS del qual vols obtenir les dades
 • Zona horària: Selecciona la Zona horària en la qual es troba el comptador.

A continuació, fes clic a Guardar.

Atenció: tingues en compte que el mateix concentrador de Datadis, amb la mateixa configuració i el mateix CUPS, NO pot estar configurat en dos comptes alhora.

**Si no es col·loca el "NIF de l'autoritzador", fallarà en registrar el concentrador.
***L'autorització a Axon ha d'estar feta prèviament, i gestionada per Axon (pot tardar fins a 1 dia laborable), cas contrari, fallarà en registrar el concentrador.

Quan començaré a rebre les primeres dades?

Un cop feta l'autorització i posteriorment haver registrat el gateway, al cap d'1 dia laborable hauries de començar a rebre les dades.

Dades disponibles

Les dades que es reben a la plataforma de gestió energètica des de DATADIS són dades discretes horàries d'energia activa. És a dir, el que obtindrem és la corba horària de consum elèctric. Són les mateixes dades que hi ha a DATADIS.

Q&A

 • Quins paràmetres s'obtenen?
  • El paràmetre que s'obté de DATADIS és l'Energia Activa (402). És l'únic paràmetre que publica DATADIS. No es pot obtenir ni Energia Reactiva, ni cap altre paràmetre.
 • Amb quina freqüència tindré les dades a la Plataforma?
  • Les dades que estaran a la plataforma seran dades dia D-1 o D-2, depenent del que trigui DATADIS a publicar les dades a la seva API. És a dir, avui es veuran les dades d'ahir o d'abans d'ahir.
 • Quants dades històriques del consum podré obtenir?
  • Es podran obtenir com a màxim 5 anys de dades històriques.
 • Puc obtenir la corba horària d'un comptador DLMS amb DATADIS?
  • Sí, si el comptador és DLMS les seves dades de consum també estaran a DATADIS, per tant, també es podrà obtenir la seva corba horària d'energia activa.
 • Necessito usuari i contrasenya per a cada concentrador?
  • No, cada concentrador ha de tenir un CUPS únic, però es pot utilitzar el mateix usuari i contrasenya de DATADIS que en un altre.
 • Què passa si s'actualitzen dades antigues a DATADIS?
  • Es comproven 6 mesos enrere, i en cas d'haver-hi hagut canvis, s'actualitza la mesura a la plataforma de gestió energètica.

Trobeu que l'article ha estat útil?