Concentrador - Huawei - FusionSolar - SmartLogger

Seguir

En aquest article aprendràs com integrar a la plataforma el data logger Huawei SmartLogger.

Què és el Huawei SmartLogger?

dexma-huaweismartlogger-1.jpeg

El Huawei SmartLogger és un registrador de dades necessari per al monitoratge i gestió dels inversors Huawei d'elevada potència. D'igual manera, serveix per connectar diversos inversors en paral·lel en una mateixa planta i poder-los monitorar conjuntament.

NOTA 1: Per a més informació sobre el registrador, fes clic aquí.

 

Com configurar correctament el SmartLogger a la interfície de Huawei

La interfície d'usuari de Huawei del SmartLogger s'anomena Enspire Power System. Per a una correcta integració amb la plataforma, el Huawei SmartLogger s'ha de configurar de la següent forma:

1. Accedeix a la interfície de Huawei amb el teu usuari i contrasenya.

2. Al menú superior selecciona Ajustes. Tot seguit ves a la secció de Parámetros comunicación i dins selecciona la secció FTP.

dexma-huaweismartlogger-2.png

3. Als paràmetres bàsics introdueix els 3 paràmetres següents: el Servidor FTP, el nom d'usuari i la contrasenya. Aquests es generen de forma automàtica a la plataforma quan es configura el concentrador:

dexma-huaweismartlogger-3.png

 

  • NOTA: És important que deixis el camp Directorio Remoto buit perquè els arxius vagin a parar directament a la carpeta arrel del servidor FTP, en cas contrari es crearà unaltra carpeta i els arxius no es podran processar. 

4. Omple els camps d'Ajustes de informes de la següent manera:

  • Exportació de dades: Habilitar.
  • Format d'arxius: Format 4.
  • Nom de l'arxiu: aquest camp és indiferent, mentre l'arxiu tingui extensió .csv.
  • Format de data i hora: YY-MM-DD.
  • Mode d'exportació: Cíclic.
  • Interval d'exportació: el que es desitgi. Es recomana que no sigui inferor a 15 minuts.
  • Mode d'arxiu: Dades acumulades

5. Guarda els canvis i ja pots passar a la configuració del concentrador a la plataforma EMS. 

 

Com afegir un Huawei SmartLogger a la Plataforma

Actualment, la plataforma EMS només permet afegir un Huawei SmartLogger mitjançant el concentrador FTP genèric. D'aquesta forma, els passos a seguir són els següents:

1. Registrar un nou concentrador.

2. Seleccionar concentrador FTP / SFTP genèric.

 

dexma-huaweismartlogger-4.png

3. Seleccionar el formato d'arxiu Huawei - FusionSolar - SmartLogger.

dexma-huaweismartlogger-5.png

4. Guardar el concentrador amb el nom desitjat i ja estarà tot llest perquè el teu equip comenci a enviar dades a la plataforma.

A gaudir de l'energia solar fotovoltaica!

 

Trobeu que l'article ha estat útil?