Descobreix Detect

Seguir

En aquest article descobriràs què és el producte Detect.

Introducció a Detect

La plataforma de gestió energètica inclou tres productes diferents: Detect, Analyse i Optimise.

mceclip1.png

Detect es considera com el primer pas en el viatge de l'eficiència energètica: Una eina de detecció d'estalvis. Determina quins són els edificis del teu portfoli que ofereixen un major potencial d'estalvi i quina tecnologies poden fer servir per a ser més competitius.

mceclip2.png

Quan s'inicia un projecte d'eficiència energètica en múltiples instal·lacions, de les quals cal analitzar-ne un gran nombre, sempre apareixen els mateixos dubtes: Quant puc estalviar? Quins edificis tenen major potencial? Quines tecnologies són les millors per al meu portfoli d'edificis? Detect ofereix resposta a totes aquestes preguntes, reduint el risc i els costos associats a aquestes decisions.

Detect es basa en una combinació de models energètics, de simulació i d'intel·ligència artificial (IA) que pot dur-se a terme de forma massiva i sense necessitat d'instal·lar mesuradors ni ningun tipus de hardware.

 

Qui podria estar interessat/da en el producte?

Podries estar interessat/da en el producte si vols respondre les següents preguntes:

 • Quins edificis del meu portfoli són els menys eficients?
 • On hauria d'invertir els meus recursos per a reduir el consum dels meus edificis?
 • Quin tipus de servei seria millor per oferir a cada edifici?
 • Quin és el potencial d'estalvi energètic de cada edifici?
 • Quin és el rendiment de cada edifici en comparació amb altres edificis similars?
 • Què puc fer per millorar el meu comportament energètic?

Requisits per utilitzar DETECT

Per començar a utilitzar DETECT, heu d'incloure, almenys, les dades de consum mensual a la plataforma i organitzar la informació inserida. Per obtenir més informació sobre la informació requerida i els passos de configuració que s'han de realitzar, visiteu aquest article.

Què ofereix Detect per a cada edifici?

 • L'eficiència de cada edifici respecte a edificis similars. Detect compara el teu edifici amb fins a 100 edificis de la nostra base de dades amb patrons de consum, condicions meteorològiques i activitat d'edifici similars. Amb aquesta informació, proporciona 3 KPIs per a cada edifici:
  • Una puntuació entre 0 i 100 a cadascun. Els edificis amb una puntuació propera a 0 tenen el major potencial d'estalvi, mentre que els que s'apropen a 100 es consideren edificis eficients.
  • Una comparació del teu edifici amb els edificis mitjans i eficients similars.
  • Percentatge d'estalvi estimat anual que es podria assolir si l'edifici fos més eficient.

Captura de Pantalla 2022-06-09 a las 12.16.46.png

 • Anàlisi de portfoli. Detect proporciona múltiples visualitzacions que poden ajudar a identificar la distribució de la vostra cartera segons diferents necessitats.
 • Qualitat de les dades. Detect analitza la qualitat de les dades del vostre compte, ajudant-vos a identificar possibles errors i, per tant, poder corregir-los. Per obtenir més informació, consulteu aquest article.
 • Comportament energètic mensual. Detect comprova el teu consum històric i t'ajuda a obtenir una imatge més clara del comportament del teu edifici proporcionant 5 mètriques clau:
  • Comparació amb el consum mitjà
  • Comparació amb la severitat del clima
  • Dia de la setmana amb major consum
  • Hora del dia amb major consum
  • Distribució mensual del consum

Captura de Pantalla 2022-06-09 a las 12.32.12.png

 • Les millors recomanacions per a cada mes. Detect simula mesures d'eficiència energètica de cada edifici per a identificar formes sostenibles d'estalvi energètic i de millora del rendiment:
  • Auditoria virtual de recomanacions que requereixen inversió (per exemple, incloure fotovoltaica)
  • Recomanacions complementàries, que expliquen els beneficis d'invertir en cada mesura
  • Consells generals per a ser més eficient

mceclip0.png

 

Per aprendre més sobre com s'obtenen els resultats de Detect, recomanem l'article de l'arquitectura de Detect.

 

Interfície d'usuari, dashboards i informe de Detect

Tots els resultats de Detect es poden visualitzar en:

 • Interfície específica de Detect: Disponible per a tot el portfoli i per a cada localització individual.
 • Informe de Detect: Disponible per a cada localització un cop al mes.
 • Dashboards de Detect: Disponibles per a localitzacions i zones dins del vostre portfoli. Consulteu més informació en aquesta secció.

Trobeu que l'article ha estat útil?