Arquitectura de Detect

Seguir

Tal i com es descriu a l'article de Descobreix Detect, aquesta eina es considera el primer pas en el flux de l'eficiència energètica: una eina de detecció d'estalvis. Determina quins edificis del teu portfoli ofereixen el major potencial d'estalvi i quines tecnologies/mesures d'estalvi energètic podrien adoptar-se per tal que els edificis/clients siguin més competitius de forma recurrent.

Els càlculs realitzats per Detect es basen en una combinació de models energètics, de simulació i d'intel·ligència artificial (IA) que pot realitzar-se de forma massiva i sense necessitat d'instal·lar mesuradors ni ningun tipus de hardware, reduint per tant costos. A continuació s'explica el detall tècnic de l'eina:

Arquitectura de Detect

A continuació es pot veure una vista general de l'arquitectura de Detect:

DEXMA_Detect_Architecture.png

 • ETL: L'ETL (Extreure, Transformar i Carregar - load en anglès) és el procés encarregat de recollir totes les dades necessàries per a executar els càlculs de Detect. Les dades recollides inclouen condicions meteorològiques, perfil de consum, metadades de la localització (com l'ús de l'edifici) i el calendari de vacances locals.
 • Clustering: El mòdul de clustering (agrupació) és l'encarregat d'agrupar cada edifici amb fins a 100 edificis similars.
 • Benchmarking: El mòdul de benchmarking (comparativa) és l'encarregat de comparar cada edifici amb els similars dins del mateix grup calculat al pas anterior. D'aquesta comparativa es calcula el potencial d'estalvi de cada edifici.
 • Recomanacions: El mòdul de recomanacions estima l'impacte d'implementar les recomanacions d'eficiència energètica disponibles a la plataforma. L'impacte es calcula des d'un punt de vista financer i de consum energètic.
 • Informe & interfície d'usuari: En aquest pas, es mostren els resultats obtinguts en tots els passos anteriors a l'informe i la interfície d'usuari de Detect.
 • Mòduls de valor addicional: Aquesta secció s'activa només en alguns casos específics que es  mostren a continuació a l'article.

ETL - Processament de dades

Un cop configurat el compte a la plataforma tal i com s'explica en l'article Preparant el compte per utilitzar Detect, Detect recull totes les dades necessàries com dades de meteorologia, el consum d'energia elèctrica i les metadades necessàries (superfície*, preus, etiquetes, codi postal, activitat...).

*Si la superfície configurada és <10m², Detect estimarà la superfície de l'edifici a través de l'Imputador de Superfície: una regressió lineal per activitat que ha estat entrenada amb superfícies reals de la nostra base de dades.

Com a part d'aquest processament de dades, Detect valida la qualitat de les dades (buits de dades, consums energètics extrems, valors repetits de consum...) i descarta aquelles localitzacions que no compleixin amb els criteris requerits. La següent llista mostra alguns dels motius de descart:

 • Si el consum dels últims 12 mesos és inferior a 1500 kWh, l'edifici es descarta per tenir un consum massa baix.
 • Si hi ha menys de 6 mesos de dades, la localització es descartarà per falta de dades.
 • Si una localització no té configurat el comptador de referència, Detect no podrà identificar quin dispositiu representa el consum total de l'edifici i haurà de descartar-lo.
 • La localització es descarta si no té lectures d'energia activa.
 • La localització podria descartar-se si el consum específic (kWh/m²) fos massa alt o baix tenint en compte l'ús de l'edifici.

Clustering - Agrupació

El mòdul de clustering o agrupació agrupa edificis similars, fins a 100 edificis per grup o clúster. Els criteris per trobar els edificis més semblants són:

 • Ús de l'edifici semblant: L'ús de l'edifici determina les necessitats i el patró de consum. Com a exemple, la majoria de les oficines tindran el seu consum centralitzat de 9h-18h i consum passiu durant els caps de setmana.
 • Necessitat de calefacció i refrigeració similar: En tenir en compte els graus-dia, estarem comparant edificis que formin part d'un mateix clima. Necessitats similars de calefacció i refrigeració implicaran un mateix clima.
 • Patró de consum similar: Per a edificis amb un mateix ús i necessitats de calefacció i refrigeració semblants, el patró de consum determinarà els equips disponibles a cada edifici. Per exemple, una oficina amb calefacció elèctrica augmentarà el seu consum elèctric notablement en mesos d'hivern, mentre que una oficina amb calefacció de gas no mostrarà el mateix comportament.

En conclusió, es considerarà un edifici similar a un altre si té una mateixa activitat, mateix clima i un patró de consum semblant. Sobre aquestes bases es considerarà que la comparació és vàlida.

DEXMA Benchmarking.gif

Gràfic tridimensional dels resultats de l'agrupació per a un patró de consum determinat. El punt vermell representa un edifici, el color taronja representa edificis similars/veïns d'aquest edifici i el blau representa altres edificis.

Benchmarking - comparativa

El mòdul de benchmarking estima l'eficiència energètica i el potencial d'estalvi d'un edifici, basant-se en una comparació dins del grup d'edificis similars obtingut al mòdul de clustering.

A cada edifici se li assigna una puntuació d'eficiència energètica que va de 0 a 100, on 100 denota un edifici que ja està funcionant al màxim d'eficiència. A més, per a cada edifici proporcionem una taula comparativa mensual dels valors de consum energètic amb la mitjana i el 10% dels edificis més alts de cada clúster. Aquesta comparació ens permet avaluar el potencial d'estalvi de cada edifici, expressat de tres formes: energia (kWh), ingressos i com a percentatge del consum actual de l'edifici.

Amb aquesta informació, l'usuari pot identificar ràpidament els edificis amb un alt marge de millora, així com els edificis més eficients des del punt de vista energètic, i procedir a aplicar i validar qualsevol altra solució d'eficiència.

mceclip7.png

Rendiment energètic global/ Resultats de l'avaluació comparativa proporcionats per Detect

Recomanacions

En aquest mòdul, s'avaluen les recomanacions d'eficiència energètica disponibles en cada edifici des d'un punt de vista financer i de consum energètic. Si una recomanació genera estalvis a l'edifici, aleshores es mostra a la interfície de la plataforma. Hi ha 3 tipus de recomanacions:

 • Recomanacions que requereixen inversió, com la implementació d'un sistema de fotovoltaica en un edifici.
 • Recomanacions que es refereixen al comportament dels usuaris, com desplaçar consums dels períodes de consum més cars a altres més barats.
 • Consells energètics: Recomanacions genèriques que s'apliquen a tots els edificis amb un objectiu informatiu, és a dir, sense cap càlcul financer.

Per a algunes recomanacions és necessari conèixer quin tipus de tecnologia de calefacció i refrigeració hi ha instal·lats (per exemple, algunes recomanacions de calefacció només tindran sentit si la calefacció actual és de gas). El tipus de calefacció i refrigeració poden ser estimats per Detect si hi ha una correlació clara entre els graus-dia i el consum elèctric. L'estimació només serà possible per a algunes activitats, ja que hi ha grups d'edificis que mostren una major correlació que altres.

Per a més informació, recomanem l'article de Recomanacions a Detect.

mceclip8.png

Recomanacions i consells energètics de DEXMA Detect a la interfície d'usuari

Informe i interfície d'usuari

Tots els resultats de Detect es mostren a través d'una interfície dins de la plataforma i es poden exportar de 3 maneres:

 • A través d'un informe generat mensualment.
 • A través d'un fitxer CSV que mostra els detalls dels càlculs de Detect (disponible a la interfície).
 • A través d'un fitxer CSV que mostra els detalls de les simulacions de les mesures energètiques de Detect (disponible a la interfície).

mceclip5.png

Exemple de l'informe de Detect

Trobeu que l'article ha estat útil?