Enviar dades a la plataforma

Seguir

Aquest article inclou la descripció de com hauria de procedir un usuari quan comença un projecte amb nosaltres, per decidir com enviar dades a la plataforma. També inclou una descripció de quin tipus de dades poden enviar-se. Aquest article està dividit en les següents seccions:

 1. Quin tipus de dades poden inserir-se a la plataforma?
 2. Com es poden enviar dades a la plataforma?
  1. Cas 1: Disposar de les dades en un núvol
  2. Cas 2: Disposar de comptadors instal·lats
  3. Com procedir si cap de les opcions proposades encaixa?
 3. Com importar dades manualment?
 4. Com importar dades històriques?
 5. Com enviar dades de comptadors de polsos?

1. Quin tipus de dades poden inserir-se a la plataforma?

Abans de decidir com inserir les dades dels teus dispositius, creiem que podria ser-te útil dedicar un petit temps a aprendre sobre alguns conceptes relacionats.

Quan insereixes dades a la plataforma, cada variable passa a ser tractada com un paràmetre. En cas que acabis d’aterrar a la nostra plataforma, podries estar interessat en aprendre sobre:

També creiem que podria ser-te d’interès aprendre més sobre la terminologia que utilitzem a la plataforma. Com a exemple, nosaltres diferenciem entre els concentradors/fonts de dades i els dispositius. Mentre que els concentradors o fonts de dades són els que es comuniquen amb la plataforma, els dispositius són els encarregats de mesurar els valors a les instal·lacions. Si creus que no estàs familiaritzat amb tota aquesta terminologia, pots aprendre més sobre la nostra terminologia en aquest article.

2. Com es poden enviar dades a la plataforma?

La plataforma suporta múltiples entrades de dades, en diferents protocols i formats, mitjançant processos automàtics o manuals, iniciats per l'usuari.

Si vas a començar un nou projecte, deus estar preguntant-te com inserir les dades dels comptadors que ja tens instal·lats. Et recomanem triar una inserció de dades a través de la nostra API oberta o mitjançant els protocols FTP o email. En la figura a continuació, pots observar el recorregut que podrien seguir les teves dades per ser inserides a la plataforma:

Startsendingdatatodexma_01.png

Imaginem dos punts de partida:

2.1 Cas 1: Disposar de les dades en un núvol

En aquest cas, la millor opció seria inserir dades mitjançant:

 • La nostra API: Automatitzar l'enviament de dades mitjançant la nostra API d'inserció, on el datalogger o sistema extern realitza periòdicament trucades HTTP/S amb format JSON amb les dades en temps real dels comptadors. Per a més informació fes clic en el següent article.
 • FTP/email: Automatitzar l'enviament de dades mitjançant FTP/email amb arxius .csv. Cada comptador envia dades amb un format diferent, la qual cosa implica que l'usuari ha de seguir el següent procediment:
  1. Verificar si el teu sensor segueix algun format ja integrat a la plataforma.
  2. Verificar si pots adaptar el format del sensor a algun format ja integrat.
  3. Si cap de les opcions és possible, demana'ns que ens adaptem al format amb el qual envia el teu sensor enviant un correu electrònic al teu proveïdor de suport.

Si les teves dades es troben en un núvol i no pots utilitzar cap de les opcions esmentades, pots instal·lar mesuradors addicionals que estiguin directament integrat amb la plataforma o que puguin complir amb algun dels punts descrits anteriorment.

Si necessites consell en relació amb el que has d'instal·lar, et podem posar en contacte amb algun dels nostres partners.

2.2 Cas 2: Disposar de comptadors instal·lats

Primer, hauries de comprovar si els mesuradors ja són directament compatibles amb la plataforma. En cas que no ho siguin, pots programar els mesuradors perquè enviïn dades mitjançant:

 • La nostra API: Automatitzar l'enviament de dades mitjançant la nostra API d'inserció, on el datalogger o sistema extern realitza periòdicament trucades HTTP/S amb format JSON amb les dades en temps real dels comptadors. Per a més informació fes clic en el següent article.
 • FTP/email: Automatitzar l'enviament de dades mitjançant FTP/email amb arxius .csv. Cada comptador envia dades amb un format diferent, la qual cosa implica que l'usuari ha de seguir el següent procediment:
  1. Verificar si el teu sensor segueix algun format ja integrat a la plataforma.
  2. Verificar si pots adaptar el format del sensor a algun format ja integrat.
  3. Si cap de les opcions és possible, demana'ns que ens adaptem al format amb el qual envia el teu sensor enviant un correu electrònic al teu proveïdor de suport.

2.3 Com procedir si cap de les opcions proposades encaixa?

Si cap opció t'ha convençut encara, pots demanar-nos que ens integrem totalment amb els teus equips. Aquesta opció comportarà més temps i un pressupost addicional important, així que és l'opció menys recomanada.

Contacta amb el teu proveïdor de suport en cas que vulguis començar una integració amb nosaltres.

3. Com importar dades manualment?

En cas que prefereixis inserir un conjunt de dades manualment, posem a la teva disposició diverses formes per fer-ho. Per aprendre més sobre la inserció manual, et recomanem aquest article.

4. Com importar dades històriques?

Si estàs buscant importar dades històriques a la plataforma, pots triar entre diferents metodologies. Per aprendre més sobre elles, no dubtis a consultar aquest article.

5. Com enviar dades de comptadors de polsos?

Disposes de comptadors de polsos a les teves instal·lacions? Per aprendre com hauries d'adaptar-los perquè puguin enviar dades a la plataforma, et recomanaríem que consultis aquest article.

Trobeu que l'article ha estat útil?