Alertes

Seguir

Una de les seccions principals de l'EMS és la d'alertes. Aquesta secció et permet generar diferents tipus d'alertes que t'avisin a tu o/i als teus clients en diferents situacions.

Què és una alerta?

Una alerta és una notificació enviada automàticament per l'EMS en determinades condicions. Aquestes notificacions es poden rebre a la Plataforma EM, per correu electrònic i per a un o més usuaris, com ara personal de manteniment.

Les alertes us permeten reaccionar ràpidament davant problemes de dades sense necessitat d'entrar a la Plataforma.

Nota: podeu crear alertes per a dispositius reals i virtuals, però no per a grups.

 

Com configurar una alerta

Per configurar una alerta, primer de tot, has d'anar al menú Alertes des de l'EMS:

dexma-configuringalerts-1.png

Aleshores, per crear una nova alerta, feu clic a "Nova alerta".

dexma-configuringalerts-2.png

La configuració de l'alerta depèn del tipus.

 

Tipus d'alertes

La plataforma EM permet crear cinc tipus d'alertes:

  • Sense alerta de dades: si el sistema detecta que falten dades, rebrem una alerta.
  • Alerta de llindar: alerta sota una condició específica.
  • Excés de càrrega: aquesta alerta us avisarà (o us informarà) si la vostra instal·lació supera la càrrega contractada per a una franja horària de tarifa.
  • Excés reactiu: aquesta alerta us avisarà (o us informarà) si la vostra instal·lació està consumint massa energia reactiva segons la configuració del contracte per rebre penalitzacions al vostre factura.
  • Alerta de costos:aquesta alerta us informarà si la vostra instal·lació supera un valor de preu que heu indicat. 
  • Alerta del túnel:detecta quan un dels nostres dispositius està fora d'un rang específic de valors, simulant un túnel. L'alerta ens notificarà quan superem un marge per sobre o per sota.
dexma-configuringalerts-3.png


Suprimeix una alerta

Per eliminar una alerta, només heu de fer clic al signebin al costat del seu nom.

dexma-configuringalerts-6.png

Trobeu que l'article ha estat útil?