Configuració d'una alerta sense dades

Seguir

La Plataforma de Gestió d'Energia permet crear diversos tipus d'alertes que us ajudaran a detectar algunes ineficiències a la vostra instal·lació. En aquest article, aprendreu tot sobre l'alerta Sense dades. Per obtenir més informació sobre tots els tipus d'alertes, feu clic aaquí.

 

Què és una alerta sense dades?

L'alerta Sense dadesés molt útil per saber quan no hi ha dades que arriben a l'EMS des d'un dispositiu específic. 

 

Genereu una alerta sense dades

Per crear una alerta sense dades, heu d'anar aAlertesi fer clic aNova alerta.  

blobid0.png
 
Seleccioneu l'alerta Sense dades i ompliu tota la informació per configurar-la correctament. 
  • Nom de l'alerta: escriviu un nom distintiu per a l'alerta
  • Condició: defineix després de quin període de temps sense rebre cap dada que vols rebre notificacions (1h, 3h, 12h...?)
  • Estàs activat?: l'alerta pot estar activa o inactiva.
  • S'aplica a: seleccioneu els dispositius als quals s'aplicarà l'alerta. 
  • Notificacions: seleccioneu la freqüència amb què voleu rebre l'avís, cada hora, cada dia, etc.
  • Seleccioneu si voleu rebre l'avís per correu i a quins usuaris voleu que s'enviïn.

 

 

dexma-configuringnodataalert-1.png

Com funciona?

Aquesta alerta va ser pensada per a la inserció de dades en temps real, en ordre cronològic.

Un cop configurada l'alerta, s'activarà el següent quan el dispositiu X no rebi dades durant un període superior al que heu definit al camp Condició. 

Per fer-ho, el sistema compara la marca de temps del valor que s'està inserint amb la marca de temps de l'últim valor de lectura que va rebre la plataforma.

NOTA: Presteu atenció en inserir dades històriques. La marca de temps "històrica" es compararà amb la marca de temps de l'última lectura i també s'activarà l'alerta. Per això, és possible que rebeu correus que no espereu, per la qual cosa us recomanem que desactiveu aquestes alertes quan planifiqueu inserir dades històriques.

 

I ara podeu començar a configurar totes les vostres alertes sense dades. Així de fàcil!

Trobeu que l'article ha estat útil?