Què és un usuari a Spacewell Energy?

Seguir

En aquest article, s'explica què és un usuari a la plataforma. Això inclou una descripció de cada tipus d'usuari i els permisos que cadascun té.

Tipus d'usuari

Hi ha diversos rols d'usuari a la plataforma, dividits en les següents categories:

 • Superadmin
 • Admin
 • Gestor/Manager
 • Client
 • Client minimal
 • Utility Client
 • Dashboard
 • Demo

Tipus d'usuari a Analyse

Cada usuari es determina pels seus permisos, que es resumeixen en aquesta taula.

Screenshot 2024-06-28 at 17.05.09.png

Quan necessiteu crear un nou usuari en un compte, pot ser difícil decidir adequadament quin rol és el més adequat. Aquí, proposem un possible arbre de decisions que podria ajudar-vos a determinar quin és el millor rol que podríeu donar al vostre nou usuari:

dexma-whatisauserindexma-09.png

Tipus d'usuari a Optimise

Només els superadmins i usuaris admins tenen accés a Optimise.

Si el vostre usuari no té accés, contacteu amb el vostre administrador.

 

Tipus d'usuari a Detect

Només els superadmins, admins i usuaris managers tenen accés a Detect.

Si el vostre usuari no té accés, contacteu amb el vostre administrador.

 

Permisos de Superadmin

El superadmin en un compte és l'usuari amb més permisos. La principal diferència entre un superadmin i un admin és que el superadmin pot:

 • Gestionar el compte, podent augmentar/disminuir el nombre de punts de dades en un compte, crear nous comptes...
 • Configurar un compte de forma massiva, que permet configurar tot el compte de cop a través d'un fitxer Excel.

També és important notar que un admin no necessàriament ha d'existir en cada compte inclòs en el portafoli. No obstant això, un superadmin sempre podrà veure tot el portafoli de comptes.

 

Promocionar un usuari a superadmin

Normalment, hi ha un superadmin inicial, però se'n poden crear més si és necessari. Per crear un nou superadmin, hauríeu de:

 1. Anar a Configuració > Usuaris:dexma-whatisauserindexma-09.png
 2. Seleccionar l'usuari que voldríeu promocionar a superadmin.
 3. Feu clic a "Donar accés de superadmin":dexma-whatisauserindexma-10.png

Tingueu en compte que només l'usuari superadmin tindrà permisos per crear altres superadmins.

Promocionar usuaris a superadmin (massivament)

En cas que necessiteu crear diversos superadmins d'una vegada, hauríeu de seguir aquest procediment:

 1. Anar a Configuració > Usuaris:dexma-whatisauserindexma-09.png
 2. Feu clic a la casella que trobareu al costat de cada correu electrònic de l'usuari i després feu clic a "Donar accés de superadmin":dexma-whatisauserindexma-11.png

 

Restringir la informació que veu un usuari

És important tenir en compte que tots els usuaris d'un compte amb un rol d'admin o superadmin poden veure la configuració del compte. Això significa que si diversos perfils d'admin coexisteixen en un compte, tots veuran la configuració completa del compte, és a dir, no és possible restringir la informació que els admins i superadmins poden veure.

No obstant això, per a rols amb menys permisos que els admins, és possible restringir la informació que veuen, per localització. Així, en cas que diversos clients coexistissin en un compte, seria possible fer que cada client només veiés la seva informació.

Finalment, els admins i superadmins poden crear i modificar altres usuaris en el compte, ja que els usuaris són una secció dins de les pantalles de configuració.

Ús personal de les funcionalitats de la plataforma

Hi ha algunes funcionalitats dins de la plataforma que són personals, és a dir, llevat que siguin compartides només poden ser vistes pels usuaris que les han creat. Aquestes són les següents:

Exemple d'organització d'usuaris en un compte

Imaginem una ESCO, que ofereix serveis energètics a diversos edificis mitjançant l'ús de la plataforma. Podem imaginar aquests perfils d'usuari:

 • Gestor energètic de l'ESCO, encarregat de configurar la plataforma.
 • Director d'un dels edificis inclosos en la plataforma, només volent veure si van fer bé contractant l'ESCO.
 • Responsable del manteniment de l'edifici, amb l'objectiu de comprovar les corbes de càrrega, buscar anomalies en el consum i crear informes amb la informació.
 • Un usuari dins d'un dels edificis. Exemple: Nens/Mestres en escoles.

Els rols recomanats per aquests perfils d'usuari podrien ser:

 • Rol d'Admin per als gestors energètics de l'ESCO i rol de superadmin per a la persona encarregada de gestionar la creació de comptes i actualitzacions.
 • Rol de Dashboard per al director de l'edifici, on podrà veure els dashboards preparats prèviament pels gestors energètics.
 • Rol de Client per al responsable del manteniment del seu edifici, només permès per veure dades del seu edifici específicament.
 • Rol de Dashboard per a l'usuari dins de l'edifici, que podria ser utilitzat massivament per a campanyes de conscienciació sobre estalvi energètic.

Trobeu que l'article ha estat útil?