Simulació de factura de gas

Seguir

En aquest article, aprendràs tot sobre l'informe de simulació de factura de gas.

Introducció

L'informe de simulació de la factura del gas ajuda els usuaris a obtenir una factura simulada de les seves instal·lacions abans d'obtenir les reals de la companyia. Els conceptes facturats depenen de la configuració del preu, de manera que l'informe és totalment personalitzable. També es pot utilitzar com a informe de facturació de l'arrendatari.

Freqüències disponibles

 • Mensualment (cada 1 de mes)
 • A demanda

Fonts d'energia disponibles

 • Gas

Configuració

 • Per ubicacions

Requisits

Detall de l'informe

dexma-gas-bill-simulation-report-1.png

 1. Títol de l'informe. L'informe obté el seu títol de l'assistent de configuració de l'informe. 
 2. Interval de dates per a l'informe. Aquest informe està disponible sota demanda o en automatització mensual, de manera que cada 1r dia del mes obtindreu l'informe. A continuació, apareix el nom del dispositiu d'informe on s'adquireixen les dades.
 3. Dades del client, com ara contracte vigent, demanda contractada, tarifa, etc.
 4. Aquest gràfic mostra el cost diari del gas segons l'estratègia de facturació seleccionada, configurada al formulari "preus".
 5. Cost total facturat, sense IVA.
 6. Gas total facturat.
 7. Dades sobre l'ús del gas i els costos, com ara el cost mitjà diari i el cost horari.
 8. Taula de facturació, desagregant el cost total per diferents conceptes, com gas consumit, costos fixos, impostos, etc. Cada concepte es pot configurar en el formulari "preus". 
 9. Cost total facturat, IVA inclòs
 10. Gràfic sectorial del cost del gas, que mostra la distribució entre el consum i els costos fixos.
 11. Aquest gràfic mostra l'evolució del consum de gas (en barres) i el cost mitjà del gas (en línies) durant els darrers dotze mesos.

Trobeu que l'article ha estat útil?