Widget de text

Seguir

En aquest article, aprendreu a utilitzar el widget de text . Els temes seran:

 

Introducció

El widget de text s'utilitza per introduir notes i explicacions als taulers de control de la plataforma.

dexma-textwidget-1.png

Composició

El widget de text té diversos camps:

  • Capçalera: us permet posar un títol al bloc de text que esteu definint.
  • Cos: aquesta és la part principal del widget i concentra l'explicació més detallada.

dexma-textwidget-gif1.gif

Podeu utilitzar tots els camps o només un d'ells, segons la funcionalitat que li vulgueu donar. Per exemple, només utilitzareu la capçalera si voleu ressaltar un gràfic amb un títol breu i sintetitzat.

 

Widget en detall

El widget mostra la capçalera a la part superior i després el cos, que ocupa més espai i pot acollir textos més llargs.

dexma-textwidget-2.png

La capçalera sempre apareixerà com una línia única, independentment de la mida del widget definit. El cos s'adaptarà a la seva amplada.

Trobeu que l'article ha estat útil?