Widgets i els seus tipus

Seguir

En aquest article coneixeràs la funcionalitat dels widgets i els diferents tipus disponibles als nous taulers de control

Què és un widget?

Els widgets permeten controlar les dades i interactuar amb elles a partir de tota la informació disponible a la plataforma. El conjunt de widgets, distribuïts segons correspongui, és el que configura un Dashboard i permet obtenir els principals indicadors d'interès d'una ullada general.

 

Insereix un widget nou

Per inserir un widget nou, només cal que feu clic a +Afegeix el primer widget quan creeu un tauler des de zero. Quan vulgueu afegir més estris, només heu de fer clic a Afegeix un widget al menú d'edició de la part superior dreta.

mceclip0.png

Apareixerà un menú dret, amb algunes opcions per seleccionar com a font de dades. Aquí, hauríeu de seleccionar les dades que voleu mostrar.

mceclip4.png

En seleccionar cada opció, apareixerà un conjunt de widgets com disponibles per triar:

mceclip3.png

Tipus de widgets disponibles

Els widgets disponibles es distingeixen segons la seva tipologia en indicador, gràfic i altres widgets.

Des del widget d'indicadors hi ha 2 opcions disponibles:

mceclip0.png

Des dels widgets de gràfics, hi ha 5 opcions disponibles:

mceclip1.png

Des d'altres widgets, hi ha 2 opcions:

mceclip2.png

Cadascun d'ells serà adequat segons la situació i les dades a mostrar.

 

Edita un widget

Hi ha tres opcions per editar un widget:

dexma-widgetstipos-1.png

Edita les dades

Aquesta opció permet editar tot allò relacionat amb les dades que hi ha darrere del widget, com per exemple la font de dades, el dispositiu escollit, el paràmetre, el període...

Edita les opcions

Aquesta opció permet editar la part visual del widget, com per exemple el títol, els rangs, els colors...

Si decidiu canviar el tipus d'un widget per al qual ja teniu opcions definides, en cas que el nou tipus de widget tingui les mateixes opcions que l'anterior, aquestes opcions definides es mantindran.

Suprimeix

Aquesta opció us permet suprimir un widget un cop s'ha creat. Un cop suprimiu un widget, no podreu recuperar-lo i haureu de tornar-lo a crear.

Trobeu que l'article ha estat útil?