Apps Market - Preus Indexats

Seguir

La nova aplicació de Preus Indexats et permet importar preus indexats de diversos països al teu projecte basant-te en la fórmula que hagis contractat amb la teva comercialitzadora.

wsm-app-1.png

D'aquesta manera, podràs calcular quan representa el teu consum en euros segons la fórmula oferida per la teva comercialitzadora amb les variables del mercat lliure de cada país.

Actualment, l'aplicació està integrada amb els mercats dels següents països:

Aquest article inclou les següents seccions:

Pre-requisits per poder configurar els preus indexats de Portugal

El primer pas abans de començar a utilitzar aquesta aplicació és crear els teus preus a la secció de Subministraments i Preus. Quan ho facis, hauràs de seleccionar l'opció "Basat en l'estructura tarifària amb indexació al pool". Posteriorment, en l'"Interval de canvi de preu" hauràs de seleccionar obligatòriament la freqüència en funció de l'estructura tarifària de cada país:

 • Preu d'Espanya: Horari
 • Preu de Portugal: 30 minuts

Per aprendre com crear aquests preus, fes clic en l'enllaç següent (CAST). Aquest article (CAST) també et pot ser d'interès.

Configuració dels preus indexats

Tots els preus creats apareixeran a la pantalla inicial, distribuïts en dues taules: configurats i no configurats. Inicialment, tots els preus apareixeran a la taula no configurats pendents de ser configurats. Des d'aquesta taula, i seleccionant el botó Configurar, es obrirà el menú de configuració, on hauràs de seguir els passos següents:

 1. Defineix la fórmula del teu preu indexat.

 2. Selecciona les pèrdues aplicables, si figuren en el teu preu.

 3. Crea els conceptes variables que necessitis i utilitza'ls a la teva fórmula.

  1. Els conceptes variables podran tenir tants canvis de preu com sigui necessari.

 4. Selecciona la data des de la qual vols calcular el preu, i... Fetdexma-wsmportugal-app-gif-1.gif

Informació general de la pantalla d'inici

La pantalla d'inici mostrarà els preus indexats dividits en dues taules, depenent si ja s'ha configurat una fórmula per a ells o no.

A la taula de configurats es mostrarà la següent informació:

 1. País del preu indexat seleccionat.
 2. Darrer preu indexat que l'aplicació ha estat capaç de calcular.
  • NOTA: depenent del país, aquesta data serà una o altra. En el cas d'Espanya, si tot funciona segons el previst, la data serà el dia actual a les 23 hores, i en el cas de Portugal a les 23:30 hores per tractar-se d'un mercat que opera amb preus cada 30 minuts.
 3. Darrer preu indexat que l'aplicació ha estat capaç de consolidar.
  • NOTA: Els preus indexats només es consolidaran en el cas d'Espanya, on s'utilitzarà el preu final del tancament de mercat C2.
 4. Estat del preu, si s'ha calculat bé o ha succeït algun problema
  • CORRECTE: El preu s'està calculant correctament.
  • AVÍS: El preu no s'ha pogut calcular correctament en les darreres 24 hores. Aquest símbol es mostra sempre que no es puguin obtenir valors dels conceptes en l'últim recalcul, i passant el ratolí per sobre se'n pot obtenir informació sobre quin és el concepte pel qual no s'han pogut obtenir aquestes dades.
   • NOTA: en el cas d'utilitzar el concepte SNP al mercat espanyol, aquest símbol apareixerà sempre al teu preu, ja que ESIOS publica el concepte SNP amb dos dies d'antelació en comparació amb la resta de conceptes.
  • ERROR: No es pot calcular el preu per error de configuració.
 5. Accions de configuració:
  • La possibilitat de recalcular el preu des d'una data diferent de la que ja s'ha calculat.
  • La possibilitat d'eliminar la configuració per a aquest preu.
   • NOTA: aquesta acció serà necessària si es vol modificar la configuració actual del preu.

Importació dels preus

Els preus es calculen i s'importen a la plataforma, depenent del país, cada dia a les següents hores:

 • Espanya: a les 03:00 del dia actual.
  • Exemple: l'01/01/2024 a les 03:00 es calcularan els preus fins a les 23:00 del mateix dia.
 • Portugal: a les 23:00 del dia anterior
  • Exemple: l'01/01/2023 a les 23:00 es calcularan els preus fins a les 23:30 del dia següent.

Conceptes de país inclosos a l'aplicació

Espanya

Actualment, l'aplicació conté els següents conceptes per al mercat d'Espanya:

Variable a l'EMS Nom a l'EMS Nom a l'ESIOS ID a l'ESIOS
MD Mercat Diari Preu mitjà horari component mercat diari. 805
RPBF Restriccions PBF Preu mitjà horari component restriccions PBF. 806
RTR Restriccions RTR Preu mitjà horari component restriccions temps real. 807
MI Mercat Intradiari Preu mitjà horari component mercat intradiari. 808
RI Restriccions Intradiari Preu mitjà horari component restriccions intradiari. 809
RPAS Reserva Potència Addicional Pujar Preu mitjà horari component reserva de potència addicional a pujar. 810
BS Banda Secundària Preu mitjà horari component banda secundària.

811

DM Desviaments Mitjans Preu mitjà horari component desviaments mitjans. 812
SD Saldo Desvíos Preu mitjà horari component saldament de desviaments. 813
PC Pagaments per Capacitat Preu mitjà horari component pagament de capacitat. 814
SPO Saldo P.O.14.6 Preu mitjà horari component saldament P.O.14.6.

815

FNUPG Fall Nominación UPG Preu mitjà horari component fall nomenació UPG. 816
SI Servei d'Interrumpibilitat Preu mitjà horari component servei interrumpibilitat. 1277
CFP Control del Factor de Potència Preu mitjà horari component control factor potència. 1286
IEB Incompliment energia balanç Preu mitjà horari component incumpliment energia de balanç. 1368
RTMB Restriccions tècniques i mercats de balanç Preu mitjà horari comopnent RD-L 10/2022 restriccions tècniques i mercat de balanç de contractació lliure.. 1902
MA Component mecanisme d'ajustament RD 10/2022 Preu mitjà horari component RD-L 10/2022 mercat diari i intradiari comercialitzadors de referència. 1909
SNP Sistemes No Peninsulars Preu mitjà de la demanda als SNP per sistema. 573

 

També es pot seleccionar el concepte pèrdues de xarxa que s'obté de les obertures i tancaments de mercat i que ESIOS publica als seus documents.

Entre aquestes pèrdues es poden seleccionar les següents:

 • 2.0TD
 • 3.0TD i 3.0TDVE 
 • 6.1TD i 6.1TDVE 
 • 6.2TD
 • 6.3TD
 • 6.4TD

Portugal

Actualment, l'aplicació conté els següents conceptes per al mercat de Portugal:

 • MD: Mercat Diari (calculades per OMIE i publicades per REN)
 • LOSS: Pèrdues de xarxa publicades per l'Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos entre les que s'inclouen:
  • BT: Baixa Tensió
  • MT: Mitja Tensió
  • AT: Alta Tensió
  • AT/RT: Alta Tensió / Xarxes de Transport
  • MAT: Molt Alta Tensió

Conceptes variables o d'usuari

Pots definir els conceptes variables que vulguis, amb el nom que vulguis i per període, afegint tants canvis de preu com sigui necessari.

Aquests conceptes estan disponibles en tots els preus, independentment del país de la teva tarifa definida.

Informació addicional

Altres punts a tenir en compte per al bon funcionament i comprensió de l'aplicació són els següents:

 • Un cop configurat un preu, es podran afegir canvis de preu per a conceptes variables en dates futures, però en cas que es vulgui modificar la fórmula o afegir canvis de preu en el passat, haurà d'eliminar-se la configuració i crear-ne una de nova.
 • Un cop creada la configuració d'un preu, dins de la pantalla de configuració el camp de la data quedarà bloquejat i indicarà la data en què aquest preu es va començar a calcular. En cas que decideixis recalcular aquest preu (des de la pantalla inicial) per a una data anterior a la seleccionada en la configuració inicial, aquesta data s'actualitzarà per indicar que aquest preu s'ha recalculat des d'una data més antiga que la seleccionada inicialment.
 • Els conceptes que inclouen un menú desplegable només tenen un nom de variable i és el que hauràs d'utilitzar a la fórmula independentment de l'opció seleccionada.

Trobeu que l'article ha estat útil?